office @ bodeland.eu
Последвай ни:

Политика за защита на личните данни

ЕТ БОДЕ ХРИСТО ХРИСТОВ

Настоящата политика за поверителност установява подробни правила за обработване на личните данни, събрани от ЕТ БОДЕ от потребители на уебсайтовете.

1. Администратор ЕТ БОДЕ Христо Христов с регистриран офис в гр. Търговище 7700 район Запад 2, бл.58 ет. 4

2. Длъжностно лице по защита на личните данни на ЕТ БОДЕ и данни за контакт Длъжностното лице по защита на личните данни, с което можете да се свържете за консултация по всички въпроси, свързани с обработката на лични данни и упражняването на права, свързани с обработката на данни. Ако желаете да се свържете с длъжностно лице по защита на личните данни на ЕТ БОДЕ, моля, използвайте следните данни за контакт: Адрес: Христо Христов Длъжностно лице по защита на личните данни (Христо Христов- Управител) E-mail: hr.hristov@bodeland.eu

3. Какви са целите, за които се обработват вашите лични данни?

3.1 По принцип посещението на нашите уебсайтове не изисква от вас да предоставяте личните си данни.

3.2 Когато използвате този уеб сайт, ние събираме информация за взаимодействията на потребителя с уебсайтовете и съдържанието, включително: информация за устройството и регистриране, т.е. системни логове, които включват датата и часа на посещението и IP на устройството, от което е осъществена връзката, както и статистически данни за преглед на уебсайтовете, трафик към и от отделни сайтове. Горепосочените действия имат за цел да подобрят уебсайтовете. Данните, съхранявани на логовете на сървъра, не са свързани с отделни лица, използващи уебсайта или системата, и не се използват от Администратора за идентифициране на Потребителя.

3.3 При условие че предоставите изричното си съгласие, можем също така да използваме технологии като „бисквитки“ и да обработваме лични данни, като IP адреси и идентификатори на „бисквитки“, за да персонализираме показваното съдържание и реклами въз основа на вашите интереси, да измерваме ефективността на рекламите и съдържанието и да получаваме информация за получателите, които са гледали реклами и съдържание.

4. За какъв период ще бъдат съхранявани личните ви данни?

4.1 За целите на управлението на ботове и злоупотреби, както и за целите на статистиката и подобряването на услугите, вашите данни ще бъдат обработвани, докато не подадете възражение или докато не престанете да използвате услугите на Администратора.

4.2 Данните, използвани за персонализиране на показваното съдържание и реклами, измерване на ефективността на рекламите и съдържанието и получаване на информация за получателите, които са гледали реклами и съдържание, ще бъдат обработвани до оттегляне на вашето съгласие за това обработване.

5. Какво е правното основание за обработването на личните ви данни?

5.1 За целите на управлението на ботове и злоупотреби, както и за целите на статистиката и подобряването на услугите, вашите данни ще бъдат обработвани въз основа на член 6, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („GDPR“) (легитимни интереси на Администратора). Легитимният интерес на Администратора е да гарантира сигурността на услугите си, непрекъснато подобряване на продуктите на Администратора и да извършва статистически изследвания.

5.2 В случай на данни, обработвани с цел персонализиране на показваното съдържание и реклами, измерване на ефективността на рекламите и съдържанието и получаване на информация за получателите, които са гледали реклами и съдържание, правното основание за обработването на вашите лични данни е член 6, параграф 1, буква а) от GDPR – вашето доброволно съгласие.

5.3 Правното основание за изпращане на бюлетина също е вашето доброволно съгласие.

6. Изискване за предоставяне на данни

6.1 За целите на управлението на ботове и злоупотреби в рамките на услугите на Администратора, за статистически измервания и подобряване на услугите на Администратора, обработването на лични данни е необходимо, за да се гарантира високо качество на услугите на Администратора. Несъбирането на вашите лични данни за тези цели може да възпрепятства надлежното предоставяне на услугите.

6.2 В случай на данни, обработвани с цел персонализиране на показваното съдържание и реклами, измерване на ефективността на рекламите и съдържанието и получаване на информация за получателите, които са гледали реклами и съдържание, тези данни няма да бъдат събирани без вашето изрично съгласие.

6.3 Предоставянето на лични данни за маркетингови цели (бюлетин) е доброволно.

7. На кои получатели ще бъдат прехвърлени вашите лични данни?

7.1 Уебсайтовете на Администратора могат да използват т. нар. социални плъгини за социални медии като Facebook, Google+, Twitter, Pinterest. С използването на функциите, предлагани от тези плъгини, можете да препоръчате конкретно съдържание или да го споделите в дадена социална мрежа. Не забравяйте, че при използване на тези плъгини вие обменяте данни между вас и дадената социална мрежа. Администраторът не обработва тези данни, нито е наясно какви данни се събират. Затова ви препоръчваме да прочетете условията за ползване и политиките за поверителност, прилагани от собствениците на такива социални медии, преди да използвате плъгина.

8. Прехвърляне на данни извън Европейското икономическо пространство Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени на трети страни извън Европейското икономическо пространство. Данните могат да бъдат прехвърляни например на компаниите от Google Group въз основа на Декларация за защита на личните данни, в която Google декларира, че спазва принципите, определени от Министерството на търговията на САЩ съгласно Рамката на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ и Рамката на Щита за личните данни в отношенията между Швейцария и САЩ, които уреждат събирането, използването и съхранението на лични данни съответно от държавите членки на ЕС и от Швейцария.

9. Какви са вашите права по отношение на обработването на личните ви данни? Имате следните права, свързани с начина, по който обработваме вашите лични данни: правото на достъп до данните ви, включително получаване на копия от тях, правото на коригиране на данни, правото на изтриване на данни (при определени ситуации), правото на подаване на жалба до надзорен орган, който се занимава със защитата на личните данни, правото на ограничаване на обработването. Доколкото вашите данни се обработват въз основа на съгласие или като част от предоставяната услуга (данните са необходими за предоставянето на услугата), вие можете допълнително да упражнявате следните права: правото на оттегляне на съгласие, доколкото те се обработват на това основание. Оттеглянето на съгласието няма да засегне законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди неговото оттегляне, правото на преносимост на данните, т.е. да получавате вашите лични данни от Администратора в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Вие също имате право да предавате тези данни на друг Администратор. За да упражните тези права, моля, свържете се с длъжностното лице по защита на данните на: hr.hristov@bodeland.eu.

10. Бисквитки

10.1 Когато използвате уебсайтовете на Администратора, запазвате анонимност, докато не решите друго. Информацията, включена в системните логове, които произтичат от общите правила за интернет връзки (например IP адрес), се използва от уебсайтовете на Администратора за технически цели, свързани с администрирането на сървъра. Освен това IP адресите се използват за събиране на обща, статистическа демографска информация (напр. регионът, от който се осъществява връзка).

10.2 Вашият уеб браузър може да съхранява текстови файлове („бисквитки“) на вашия компютър. Бисквитките съдържат информация, необходима за правилното функциониране на уебсайта, по-специално в областите му, за които се изисква разрешение.

10.3 Уебсайтовете на Администратора съхраняват бисквитки на компютрите на потребителите за следните цели: за по-добро приспособяване на уебсайтовете към нуждите на потребителите, напр. за да се покаже списък с магазини във вашия район; за създаване на статистически данни за посетителите; за представяне на онлайн реклами със съдържание, което е най-подходящо за интересите на потребителя.

10.4 В зависимост от продължителността на живота на бисквитките и други подобни технологии използваме два основни вида бисквитки: сесийни бисквитки – временни файлове, съхранявани на крайното устройство на потребителя, докато той не излезе, не напусне уебсайта и приложението или не деактивира софтуера (уеб браузъра); постоянни бисквитки – съхраняват се на крайното устройство на потребителя за периода, посочен в параметрите на бисквитките, или докато не бъдат изтрити от потребителя.

10.5 В зависимост от предназначението, използвано от бисквитките и други подобни технологии, използваме следните видове: файлове, използвани за гарантиране на сигурност, напр. за управление на злоупотребите бисквитки за ефективност – позволяват събиране на информация за начина, по който се използват уебсайтовете;

Върни се в Начало