office @ bodeland.eu
Последвай ни:

Нашите клиенти

Благодарим за гласуваното доверие!

Болници

Снегопочистване от фирма Боде

Общински и държавни

КРС; Дом за стари хора ГБ; ХТИ СОС; 55СОУ; ПГТ; 113СОУ; 150СОУ; 144СОУ; 68СОУ; 14ДГ; 25ДГ

Складове и предприятия

Поддръжка на озеленени площи